Přihlášení

Ateliér       Galerie        Kurzy        Výpaly

Výtvarné

Kurz malby a kresby v plenéru


ARTECHVILKY PRO DOSPĚLÉ - začátečníci i pokročilí
Termín kurzu: rok 2019 úterý 19.00 - 20.45 (3 vyuč.hodiny) 1x za 14dní
Místo: Kolářův statek, Hrachov 15
Obsah kurzu: malba, kresba, grafika, kombinované techniky, individuální i skupinové činnosti
sebepoznávání, sebereflexe skrze tvořivou hru s výtvarnými prostředky a technikami dochází k transformaci obsahu, výrazu a exprese
Kurzovné: 210,-kč/ 3 vyuč.hodiny
První setkání 23.4. 2018

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ SEDLČANY
http://www.zus-sedlcany.cz/o-skole/vytvarny-obor/