replica rolex not only looked good.orologireplica.to from us are excellent in quality and craftsmanship.beautystic.com from us are very popular.aaa+ https://www.burberry.to at our online shop for sale.cheap rolex https://bazaar.to will be altogether hand-crafted.neoclassicalism combined with up-to-date weather are typically in the functions having to do with who makes the best https://www.balmainreplica.ru/.
V poli kámen | Místopis Přihlášení

Ateliér       Galerie        Kurzy        Výpaly

Místopis

Ateliér V poli kámen se nachází ve stodole naší zemědělské usedlosti
ATELIÉR V POLI KÁMEN se nachází v centru střediskové obce Dublovice, s výhledem na místní kostelík.
Dublovice leží ve středočeském kraji, v malebné krajině nedaleko řeky
Vltavy, cca 6 km od města Sedlčany a 20 km od Příbrami.

Vznikají zde keramická díla Lenky Feldsteinové, která jsou hledáním výtvarné výpovědi vztahující se ke skutečnosti,
kterou zažívá. Jejím ústředním tématem je Člověk a jeho vztahy k druhým lidem,
k přírodě jako zdroji života, k prekonceptům jako jsou např. živly, tajemství, vděčnost, pokora,
víra, smíření, strom, semena coby nositelé života... Podněty a inspirace ztvárňuje pomocí
symbolů, otevřených a zavřených tvarů, kombinací s dalšími materiály jako je kov, provaz,
dřevo a kámen, nalezenými a dotvářenými předměty. Tyto materiály dává do kontrastu s tvárnou
keramickou hlínou, v hrubě opracované hlíně zanechává většinou dvě kontrastní struktury
- vymývanou a sekanou či škrabanou texturu. Převážná většina jejích děl je modelována ze
světlé šamotové hlíny, pálená na 850 st. v elektrické keramické peci, následně zatíraná oxidy,
glazována a vypálená při teplotě 1200 st.

Člověk a vztahy, které vytváří, jsou pro ni jedno z nejsilnějších témat.
Vedle své tvorby, která je pro Lenku Feldsteinovou silnou a niternou potřebou, učí také výtvarný obor na Základní umělecké škole v Sedlčanech. Provází děti od 4 do 18 let, je také lektorkou výtvarných seminářů pro dospělé. Sama říká, že jejím cílem jako kantora je u svých svěřenců rozvíjet tvořivost,
podporovat empatii a zajišťovat co možná nejsvobodnější prostředí pro jejich výtvarné vyjádření, pomáhat jim objevovat vliv tvorby na nitro člověka, proces sebepoznávání, seberealizaci
a ukazovat umění jako cestu vypořádávání se se svými emocemi, situacemi, kterými člověk v životě prochází. Jejím cílem je zcitlivovat a pomoci objevovat ve svých žácích a studentech tvůrčí potenciál a podpořit je k samostatné činnosti, předat jim něco ze svého poznání.


Odkazy na stránky o Dublovicích:
Dublovice.cz
Dublovice.wz.cz