replica rolex not only looked good.orologireplica.to from us are excellent in quality and craftsmanship.beautystic.com from us are very popular.aaa+ https://www.burberry.to at our online shop for sale.cheap rolex https://bazaar.to will be altogether hand-crafted.neoclassicalism combined with up-to-date weather are typically in the functions having to do with who makes the best https://www.balmainreplica.ru/.
V poli kámen | Curriculum Přihlášení

Ateliér       Galerie        Kurzy        Výpaly

Curriculum

Lenka Feldsteinová
narozena 3.3.1971 v Praze
učitelka výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany
lektorka výtvarných kurzů pro děti a dospělé


Studium:
1989-1993 Pedagogická fakulta UK Praha - učitelství 1. stupeň ZŠ
1993-1997 Pedagogická fakulta UK Praha - Sppg (arteterapie)
2003-2008 SPŠK Bechyni (letní keramické kurzy - točení a modelování)
2005 Alchymie glazur - Keramické studio Kohoutov
2005 Keramika Raku - Marek Dias
2005 Klikov - Christos Tsimbourlas - výroba velkých nádob
2006 Smalt a Šperk - Keramické studio Kohoutov
2007-2010 Didaktika výtvarné výchovy - Ústav profesního rozvoje UK Praha
2012 Dvouletý kurz arteterapie a artefiletiky u M. Bažantové, Hradec Králové
2013 - Fotografie ve výtvarné výchově (ak.soch. Věra Roeselová)
2014 - 2015 Tvorba jako zkušenost, zkušenost jako tvorba - Fakulta designu a umění Plzeň
2017 Možnosti kresby (lektor M. Brázdová)

Pedagogická činnost:
2002 Dyslektická třída ZŠ Dublovice
2003-2006 Učitelka 1. stupně ZŠ Dublovice
2004-dosud Učitelka výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany
2003-2014 Založila a vede keramickou dílnu při ZŠ a MŠ Dublovice
(lektorka kurzu pro děti a dospělé)
2008-2010 Lektorka keramické dílny v 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech
2011-dosud Artechvilky pro dospělé
2012-dosud Lektorka výtvarných kurzů v centru ochrany fauny Hrachov, Kolářův statek Hrachov
2012-2018 výtvarný lektor projektu Cesta sedmi kostelů - klášter Zásmuky
2012-dosud Tvůrčí dílny a spoluorganizace uměleckých sympozií