Přihlášení

Ateliér       Galerie        Kurzy        Výpaly

Výtvarné

Kurz malby a kresby v plenéru


ARTECHVILKY PRO DOSPĚLÉ - začátečníci i pokročilí
Termín kurzu: rok 2018 úterý 18.30 - 20.45 (3 vyuč.hodiny) 1x za 14dní
Místo: Kolářův statek, Hrachov 15
Obsah kurzu: malba, kresba, grafika, kombinované techniky, individuální i skupinové činnosti
sebepoznávání, sebereflexe skrze tvořivou hru s výtvarnými prostředky a technikami dochází k transformaci obsahu, výrazu a exprese
Kurzovné: 195,-kč/ 3 vyuč.hodiny
První setkání 20.2. 2018


VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Termín kurzu: školní rok 2017-2018
pondělí 15.00 - 17.15 (6leté děti)
úterý 13.00 - 14.30 (pro 4-6leté děti) a 14.45 - 17.00 (pro 7 - 12leté děti) - 3 vyuč.hodiny
Místo: Kolářův statek, Hrachov
Obsah kurzu: malba, kresba, grafika, kombinované techniky, objektová a akční tvorba, modelování, tvarování, individuální i skupinové činnosti
Kurzovné: zdarma